داستان پدری تنها

تصویر-داستان پدری تنها

آقاابراهیم پدر آبرومندی که ساکن استان گلستان  به دلیل مرگ دختر‌جوانش دچار افسردگی شدید شده بود و شروع به مصرف مواد مخدر می‌کرد. پس از مدتی چنان به دام اعتیاد افتاد که به طور کامل زندگی خود را از دست داد و همسر و تنها فرزندش نیما که سال دارد از ایشان جدا می‌شوند و زندگی این مرد تنها، شکل تلخ‌تری به خود می‌گیرد. او دیگر کار نمی‌کند و روز به روز بیشتر دچار افسردگی می‌شود و مواد مخدر بیشتری مصرف می‌کند و در یک خانه قدیمی روستایی زندگی می‌کرد .اما یک روز تصمیم به ترک اعتیاد می‌گیرد و با معرفی خیر مربوطه ایشان به ما معرفی می‌شود که در نهایت با بررسی واحد مددکاری مبلغ حدودی 2،200،000تومان هزینه کمپ این مرد رنج دیده را پرداخت کردیم و ایشان در کمپ ترک اعتیاد الغدیر در محله یافت آباد تهران بستری شدند و اکنون رو به بهبود کامل می‌باشند.
امیدواریم به زودی آقا ابراهیم در سلامت کامل به آغوش همسر و تنها فرزندش بازگردد.
موسسه خیریه محبان

برای آسان شدن کمک رسانی، اپلیکیشن اندرویدی نیکوکار را نصب کنید